A - L
 • Amar - Córka boga Azra utożsamiana z księżycem, mrokiem, nocą i kobiecością.

 • Ameterus - Z liści tej rośliny parzy się herbatę zaburzającą płodność.

 • Azra - Najwyższy bóg według kazahańskiej religii. Stworzyciel wszechświata, który podarował na własność Ziemię swym dzieciom: bogini Amar i bogowi Urak. Ma nieograniczoną siłę i mądrość, którą przewyższa każdego człowieka.

 • Biały Hibiskus - Kwiat o właściwościach odurzających.

 • Dom Nauk - Miejsce przypominające dzisiejsze uniwersytety, gdzie Kazahanie zdobywają wykształcenie.

 • Hetat - Upalna pora roku. Odzwierciedlenie gorącego lata.

 • Jazar - Wyższy kapłan zarządzający pracą podległych mu Nabatów.

 • Kahir - Prowincja znajdująca się na zachodzie królestwa.

 • Karkehus - Roślina lecznica lub trująca, w zależności od użytej dawki.

 • Kres - Ciepła pora roku będąca odzwierciedleniem wyjątkowo pogodnej wiosny.
M - Z
 • Nabat - Najniższy kapłan w hierarchii. Jego obowiązkiem jest dbanie o dobro świątyni.

 • Nazar - Prowincja znajdująca się na południu królestwa.

 • Nekhne - Prowincja znajdująca się na północnym zachodzie.

 • Sakbe - Prowincja znajdująca się na wschodzie królestwa.

 • Samar - Sąsiednie państwo. (Samarowie, Samaryjki, Samaryjczyk)

 • Sunet - Główna rzeka przepływająca przez Kazah.

 • Świątynia Uzdrowienia - Budynek pełniący funkcję szpitala.

 • Urak - Syn boga Azra utożsamiany ze słońcem, światłem, dniem i męskością.

 • Zahra - Najwyższy kapłan w hierarchii. W całym królewstwie jest ich kilkunastu, lecz najistotniejsi sprawują władzę na stołecznymi świątyniami, ciesząc się tytułem arcykapłana.
Odmiana przez przypadki
M. D. C. B. N. M.
Zahra
Zahrzy
Zahry
Zahrów
Zahrze
Zahrom
Zahre
Zahrów
Zahrą
Zahrami
Zahrze
Zahrach

M. D. C. B. N. M.
Jazar
Jazarzy
Jazara
Jazarów
Jazarowi
Jazarom
Jazara
Jazarów
Jazarem
Jazarami
Jazarze
Jazarach

M. D. C. B. N. M.
Nabat
Nabaci
Nabata
Nabatów
Nabatowi
Nabatom
Nabata
Nabatów
Nabatem
Nabatami
Nabacie
Nabatach