Obecność na serwerze wiąże się z akceptacją wszystkich przedstawionych w regulaminie wymagań oraz zasad dotyczących zarówno prostej komunikacji między użytkownikami, jak i pisania na kanałach fabularnych. Nie obowiązuje zasada trzech ostrzeżeń, gdyż administracja podchodzi do każdego przewinienia indywidualnie, stosując adekwatną karę. W szczególnych sytuacjach będzie to niestety permanentny ban.
Postanowienia ogólne
1) Każdego z członków obowiązuje dbałość o kulturę osobistą. Nagminne przeklinanie jest zachowaniem niedopuszczalnym, podobnie jak żartowanie z obraźliwych lub pornograficznych treści oraz rozpowszechnienie ich na serwerze. Zdjęcie profilowe oraz nazwa nie mogą być ponadto wulgarne lub nawiązywać do tematów kontrowersyjnych, prowokować. Zabronione są: poniżanie ze względu na orientację, zachowania seksistowskie i rasistowskie.

2) Należy przestrzegać zasad ortografii, nie nadużywać emotek oraz skrótów, a także trzymać się tematyki kanału. Spam na nieprzeznaczonym do tego kanale, karany jest natychmiastowym banem.

3) Jeśli gracz pozostanie przez długi czas nieaktywny zarówno na kanałach fabularnych, jak i offtopie, administracja ma prawo wyrzucić go z serwera, przekazując mu wcześniej ostrzeżenie. Osoby, które nie przeszły weryfikacji przez ponad dobę, zostaną usunięte bez dodatkowego upomnienia.

4) Administracja nie ma w zwyczaju udzielać pomocy w kwestiach wyjaśnionych w regulaminie lub encyklopedii.
Pisanie wątków
1) Wymaga się, aby odpis był poprawny pod względem językowym, wolny od błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy gramatycznych. Wtrącenia z języków obcych, emotki oraz skróty internetowe są całkowicie zabronione. Ponadto niemile widziane są: dekoracyjne czcionki, symbole, pisanie z caps lockiem. Minimalna długość to dokładnie tysiąc znaków (nielicząc dialogu), a sugerowana wynosi tyle, ile limit discorda lub nieco powyżej. Obowiązuje styl książkowy w trzeciej formie osobowej. Administracja ma prawo do usunięcia odpisu, jeśli nie będzie spełniał powyższych wymagań.

2) Nad odpisem musi znaleźć się imię postaci, której dotyczy.

3) Na kanałach fabularnych panuje zakaz wysyłania wiadomości niezwiązanych z odpisami, w tym odnoszących się do nich komentarzy graczy. Oznaczenia powinny być wysyłane osobno, aby umożliwić usunięcie ich w przyszłości.

4) Opisując szczegółowo intymne doznania bohatera, łatwo jest wzbudzić w innych graczach zażenowanie. Z tego względu, prowadzenie wątków o charakterze czysto erotycznym zostało surowo zabronione. Jednocześnie prosimy o ograniczenie wulgaryzmów do minimum. Ich nadmiar wywołuje niekiedy podobny niesmak.

5) Istotną kwestią jest zachowanie formalności języka. Nieważne czy postać jest tylko prostym rolnikiem, czy budzącym szacunek urzędnikiem: kolokwializmów należy unikać jak ognia. Niedopuszczalnym jest, aby w wypowiedziach znalazło się słownictwo charakterystyczne dla współczesnego slangu. Na serwerze nie obowiązują, co więcej, realia średniowieczne. Użycie archaizmów wcale nie sprawi, że wasz twór nabierze klimatu. Wręcz przeciwnie.

6) Ucieczka z wątku jeden na jeden dopuszczalna jest po trzydziestu godzinach bez odpisu. Podczas wątków grupowych, gracz traci swoją turę w kolejce po upływie dwunastu godzin. Administracja ma prawo przerwać i unieważnić wątek, który pozostaje nieaktywny dłużej niż tydzień, a jego uczestnicy nie zgłosili uprzednio nieobecności.

7) Rozpoczynając wątek, należy umieścić na kanale #sprawozdania krótką notatkę wykonaną według podanego tam szablonu. Zwalniając kanał, należy napisać natomiast luźne streszczenie dotyczące najistotniejszych wydarzeń z wątku. Podobnie jak poprzedni wpis, streszczenie należy wysłać na kanale #sprawozdania. Administracja prowadzi notatnik, w którym zapisuje wszelkie najistotniejsze wydarzenia z życia każdej postaci. Sprawozdania odgrywają tu szczególnie istotną rolę — dzięki nim dokumentacja jest znacznie sprawniejsza. 8) Zezwala się na prowadzenie tylko dwóch wątków naraz, dwoma różnymi postaciami. Na serwerze panuje więc zakaz bilokacji. Wyjątkiem są eventy, lecz biorąc w nich udział, należy pilnować porządku czasowego. Zasada jednego wątku na postać może być naginana jedynie za zgodą administracji lub przez administrację. W przypadku niezgodności między wątkami, jeden z nich zostanie jednak uznany za niekanoniczny. Nie należy stosować bilokacji, jeśli trwający wątek może okazać się istotny dla bohatera.

9) Czas w poszczególnych wątkach nie jest od siebie zależny. Gdy nadejdzie na to odpowiednia chwila, obowiązująca data zostanie przesunięta do przodu o miesiąc. Gracze zostaną o tym odpowiednio wcześnie powiadomieni. Póki to nie nastąpi, sami pilnują chronologii wydarzeń. Ignorowanie zmiany daty lub ogólnego tła fabularnego jest niedopuszczalne.

10) Nie wolno uśmiercać postaci bez zgody administracji oraz jej autora. Odstępstwem od tej reguły jest nieustanne łamanie prawa skutkujące karą egzekucji, podejmowanie ryzykownych działań przez postać.

11) Gracz może sterować wyłącznie własną postacią i niewielką liczbą postaci zależnych, zakładając, iż nie prowadzą one żadnych znaczących działań. Postaciami zależnymi nie są ani król, ani żaden ważny urzędnik czy kapłan. Można kontrolować poczynaniami jedynie nieznaczących strażników, służby, handlarzy i innych.

12) Nie wolno samodzielnie mieszać się do ogólnej fabuły — wprowadzać zmian oddziałujących na całą wioskę, miasto, a nawet państwo lub doprowadzać do sytuacji, przez które pierwotny koncept królestwa mógłby zostać zachwiany. Wszelkie pomysły odnośnie rozwoju historii należy przedyskutować z administracją, aby na serwerze nigdy nie doszło do niepotrzebnego chaosu. Podpunkt ten kierujemy zwłaszcza do właścicieli postaci na wysokich stanowiskach. Zabroniony jest również metagaming, powergaming i wszystko inne, co w społeczności tekstówek uważa się za naganne.

13) Każdego z graczy obejmuje zakaz wtrącania się ot tak do cudzych wątków.

14) Po akceptacji karty postaci, gracz posiada maksymalnie pięć dni na rozpoczęcie wątku. Odstępy między kolejnymi nie mogą być zbyt wielkie, gdyż uznaje się to za brak aktywności.

15) Przy zgłaszaniu urlopu należy zaznaczyć do kiedy będzie obowiązywał. Jeśli gracz jest w trakcie pisania wątku, zgłoszona nieobecność nie może trwać dłużej niż 3 dni. Podania powodu nieobecności wymaga się wyłącznie, gdy trwa ona dłużej niż tydzień. Minimalny odstęp między nieobecnościami wynosi dwa tygodnie. Osobom bez karty postaci urlopy nie przysługują.
Mechanika i narracja
1) Dzięki pomocy narratora można ingerować anonimowo w życie innych postaci. Jedną z wielu możliwości jest wysłanie za jego pośrednictwem listu pozbawionego jakichkolwiek informacji o nadawcy. Tajemnicza wiadomość zostanie przekazana adresatowi na kanale #ingerencje. Prócz zaczepek współgraczy, znajdą się tam także losowe zdarzenia, które przygotowane przez narrotora, wpływają subtelnie na waszą postać.
  • Jeżeli narrator nie zakazał tego danej osobie, ingerencję można śmiało zignorować i nie odwołać się do niej w żadnym z prowadzonych wątków. Ingerencje stają się wtedy niekanoniczne.
  • Anonimowe listy należy przekazać narratorowi w wiadomości prywatnej.
2) Narrator ma prawo wtrącić się do trwającego wątku w każdej wybranej przez siebie chwili. Jego działanie sprowadza się do subtelnego urozmaicania gry lub wprowadzania postaci zależnych. Jeżeli będzie szczególnie przeszkadzał lub psuł wasz pomysł na rozwój wydarzeń, proszę dać znać. Zostanie to uszanowane.

3) Podczas eventów obowiązuje stała kolejność odpisów, którą wcześniej ustalono z graczami. Na odpis gracz posiada dziesięć godzin. Po ich upływie traci swoją turę w kolejce. Aby pominąć swoją kolej, zamiast odpisu należy wysłać zwykłą kropkę, przecinek lub inny znak.
  • Eventy odbywają się na odrębnym serwerze. Linku z zaproszeniem należy szukać na serwerze głównym.
4) Po każdej zmianie daty dokonywana jest aktualizacja tła fabularnego, dostępnego zarówno w encyklopedii, jak i na samym serwerze. Gracze winni są stosować się do zawartych tam informacji. Wydarzenia poboczne funkcjonują jako drobny fabularny dodatek, który można wykorzystać w pisanych wątkach lub podczas tworzenia postaci.
Tworzenie postaci
1) Każdemu graczowi przysługuje posiadanie maksymalnie dwóch niepowiązanych ze sobą postaci. Stworzenie kolejnych wymaga zgody administracji, o którą można się ubiegać na kanale #pytania-propozycje.
  • Pseudonim na serwerze może zawierać tylko dwa imiona postaci jednocześnie. Ich wybór należy do gracza.
2) Czas na oddanie karty postaci wynosi dokładnie tydzień. Po upływie terminu gracz otrzyma przypomnienie wraz z możliwością uzyskania dodatkowego czasu (maksymalnie pięciu dni). W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji na ostrzeżenie, użytkownik zostanie usunięty jako osoba nie wyrażająca chęci do uczestniczenia w życiu serwera.

3) Karta postaci powinna być wolna od błędów oraz rozpisana na przynajmniej pięć lub sześć tysięcy znaków (nie wliczając w to ciekawostek i innych bzdur). Jednocześnie nie może przekraczać maksymalnej długości, czyli — z przymrużeniem oka — szesnaście tysięcy znaków. Zabrania się używania zbyt dużych lub zbyt małych czcionek, pisania z caps lockiem, wprowadzania ozdobnych symboli. Należy ponadto dobrać taki kolor tła oraz czcionki, aby przeczytanie tekstu nie sprawiało trudności, a użyte barwy nie raniły oczu. Karta postaci wymaga stałej aktualizacji, odzwierciedlającej rozwój fabularny. Dopisaną część historii należy oddzielić od tej podstawowej.

4) Aby zapobiec sytuacji, w której autor postaci zajmującej wysoką pozycję zniknie z dnia na dzień z serwera, postanowiliśmy, iż najważniejsze pozycje w społecznej hierarchii przysługiwać będą jedynie zaufanym graczom. Postacie, które są szczególnie istotne, ale nie wykazują się odpowiednią aktywnością lub hamują rozwój fabuły, zostaną permanentnie przejęte przez narratora, zabite lub zwolnione przez króla. To samo tyczy się bohaterów, których właściciel opuścił serwer. Jeżeli gracz porzuci swoją postać, może ona przejść pod opiekę administracji.

5) Graczowi zezwala się na posiadanie własnych bohaterów zależnych, o ile przybliży ich sylwetki w karcie związanej z nimi postaci i opisze krótko każdego z nich. Takiego rodzaju rozwiązanie nie jest jednak wskazane, gdyż ciekawszą opcję stanowi znalezienie współgracza, który z chęcią odegrałby wskazaną mu rolę.

6) Obowiązuje zakaz postaci transseksualnych lub o orientacjach innych niż: biseksualna, homoseksualna, heteroseksualna.

7) Oczekuje się, iż wizerunek postaci będzie realistyczny, spełniający wymogi narzucone przez panujące realia. Prosimy o unikanie wyidealizowanych modeli i zdjęć, które nie pasują ze względu na współczesny ubiór sfotografowanego. Rasa postaci, odcień jej skóry czy kolor włosów, to sprawy nieznaczące. Wymaga się jednak, aby cechy wyglądu pozostały jak najbardziej naturalne. Zajęty wizerunek pojawi się na liście niedostępnych dopiero po zaakcpetowaniu karty postaci.

8) Gotową kartę postaci należy wysłać na kanał #podania. Dopuszczalne są jedynie linki do dokumentów google.

9) Administrator ma prawo odrzucić kartę postaci także w innych przypadkach, niewymienionych jasno w regulaminie.